Deze pagina hoort bij het college Het Leven van Sterren

Het college is in 2009 vernieuwd: het gebruikt fluxen en geen magnitudes. Voor het college is de 2de druk van Het Leven van Sterren verplicht, auteur: Frank Verbunt, ISBN 978-90-5041-122-6. Bij het college hoort een intensief werkcollege, waar de stof door middel van praktische toepassingen wordt toegelicht. Hieronder zijn de antwoorden op de werkcollege-opgaven te vinden. Aanwijzingen voor het deeltentamen en een voorbeeld-tentamen (N.B.: alleen opgaven 1-3 voor deeltentamen; bij het tentamen wordt Tabel 11.3 uitgereikt): De planning van het college in Utrecht, 2012, met de precieze data, staat hier:

De volgende files bevatten kleurenplaatjes bij de hoofdstukken.

zie ook:

De volgende files horen bij de computeropgaven

De eerste file geeft log fV, log fV/fB, μa*, μd (in mas/eeuw) voor gewone sterren in M4, de tweede file geeft dezelfde data voor de RR Lyrae sterren in M4. De derde file geeft log LV en log fV/fB voor 35 nabije sterren en 192 leden van de Hyaden. De vierde file geeft log fV, log fV/fB, voor 117 leden van h enχ Persei