Deze pagina hoort bij het college Space Astrophysics

Het college geeft een eerste inleiding in de manier waarop een wetenschapper meetfouten behandelt, in de vergelijking tussen data en model. Bij het college hoort een intensief werkcollege, waar de stof door middel van praktische toepassingen wordt toegelicht. De hoor-colleges behandelen: typische verdelingen van meetfouten, foutenvoortplanting, wanneer is de kleinste-kwadraten methode geldig?, toepassing op lineaire en niet-lineaire gevallen, wanneer is de Poisson-statistiek geldig?, model-fitten met amoebe, en met genetische algorithmes. De werk-colleges geven een inleiding in het gebruik van computer-taal Python. Het diktaat vind je hier: Dit diktaat zal tijdens het college nog worden aangepast. Als inleiding tot Python gebruiken we Artikel genoemd in diktaat: De data voor opgave 5: De data voor opgave 6: Nuttige websites: