Zoek
English
FNWI --- IMAPP Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit > Faculteit of NWI > Afdeling Sterrenkunde

Harry Balster

Functie / Position

Technische ondersteuning

Adres / Address

Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Radboud Universiteit Nijmegen / Radboud University Nijmegen
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica / Faculty of Science

Bezoekadres / Visiting address:
Huygensgebouw / Huygens building, kamer / room: 02.719
Heijendaalseweg 135,
6525 AJ Nijmegen,

Postadres / Postal address:
Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Postbus / Postbox 9010,
6500 GL Nijmegen

Tel:+31 24 365 2800
Fax: +31 24 365 2807
Email: h.balster (at science.ru.nl)

Onderzoek / Research
Publicaties / Publications