Zoek
English
FNWI --- IMAPP Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit > Faculteit of NWI > Afdeling Sterrenkunde

Steven Bloemen

Functie / Position

Project Manager MeerLICHT Telescope & BlackGEM Array

Adres / Address

Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Radboud Universiteit Nijmegen / Radboud University Nijmegen
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica / Faculty of Science

Bezoekadres / Visiting address:
Huygensgebouw / Huygens building, kamer / room: 02.716
Heijendaalseweg 135,
6525 AJ Nijmegen,

Postadres / Postal address:
Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Postbus/P.O.box 9010,
Huispost / M.S. 62
6500 GL Nijmegen

Tel.: +31 (0) 24 36 52846
Fax: +31 (0) 24 36 52807
E-mail: s.bloemen (at astro.ru.nl)

Onderzoek / Research

The BlackGEM Array for gravitational wave counterparts (Project Manager)
The MeerLICHT telescope for transient science (Project Manager)
White dwarf binaries
Subdwarf B star binaries

Publicaties / Publications